Diễn giải về bán cầu trong lá số tử vi

Diễn giải về bán cầu trong lá số tử vi

Diễn giải về bán cầu trong lá số tử vi, có Đông bán cầu, Nam bán cầu, Bắc bán cầu và Tây Bán cầu. Mẫu bán cầu trong lá số tử vi cho ta kết quả khác nhau về bản mệnh.

*Đông Bán cầu

Bán cầu này nằm bên trái biểu đồ, kéo dài từ nhà thứ 10 đến nhà thứ 3.

*Đông Bán cầu Mạnh

Bạn là người có động lực và tự định hướng. Hay bạn thích tự vẽ bản đồ cuộc sống của riêng mình và đi theo con đường riêng của bạn, gặp khó khăn chỉ khi có ai đó cản trở đường đi của bạn. Thường Bạn coi trọng tính độc lập và thích ở một mình. Bạn cũng thích có mặt trong không gian của những người khác, nhưng chỉ khi họ cho bạn rất nhiều tự do để bạn thực hiện mục đích của riêng bạn. Bạn cần phải chú ý tránh hành vi vị kỷ và ích kỷ.

*Bắc Bán cầu

Bán cầu này nằm ở dưới cùng của biểu đồ, kéo dài từ Nhà 1 đến Nhà 6.

*Bắc Bán cầu Mạnh

Cá tính và nguồn lực cá nhân của bạn là cơ sở tạo nên mọi thành công khác trong cuộc sống của bạn. Bạn cần được cảm thấy an toàn trong chính mình trước khi bước ra thế giới bên ngoài. Nguồn gốc gia đình và môi trường gia đình sẽ tạo nền tảng cho sự tự khám phá và tự tìm hiểu sẽ hình thành nền tảng cho sự thành công trong tương lai. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn không trở thành người suốt ngày chỉ ở trong nhà.

*Tây Bán cầu

Bán cầu này nằm bên phải biểu đồ, kéo dài từ Nhà 4 đến Nhà 9.

*Tây Bán cầu Mạnh

Mối tương tác của bạn với những người khác đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Bạn đánh giá cao các mối quan hệ cá nhân của bạn, và các mối tương tác của nhân loại. Do đó Bạn có khả năng điều đình, dàn xếp các mối quan hệ của bạn, vì bạn có cái nhìn sâu sắc vào các sắc thái trong các mối quan hệ. Bạn học được nhiều nhất về bản thân từ trong các mối quan hệ của bạn. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn không bị nhấn chìm trong các mối quan hệ gây nghẹt thở.

*Nam Bán cầu

Bán cầu này nằm ở trên cùng của biểu đồ, kéo dài từ Nhà 7 đến Nhà 12.

*Nam Bán cầu Mạnh

Cuộc sống cộng đồng là đỉnh cao dành cho bạn. Bạn được thỏa mãn cá nhân từ những thành tựu bạn đạt được trong thế giới.  Và tìm hiểu được nhiều điều về bản thân qua vị trí của bạn trong môi trường công cộng. Nhu cầu của bạn về một hồ sơ năng lực được đánh giá cao.  Có thể được đáp ứng thông qua cả sự nghiệp của bạn và địa vị xã hội của bạn. Bạn cần phải chắc chắn rằng những thành tựu bạn đạt được không dựa vào những người thân yêu của bạn.

Add Comment