Cách Sao chép và Dán đơn giản trên các thiết bị di động

Trên Windows

Chọn nội dung bạn muốn sao chép:

  • Văn bản: Để chọn văn bản, hãy nhấp và kéo con trỏ cho đến khi văn bản bạn muốn sao chép được tô sáng, sau đó nhả chuột.
  • Tệp: Chọn tệp trên máy tính mà bạn muốn sao chép và dán hoặc bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách giữ Ctrlđể chọn nhiều tệp.
  • Hình ảnh: Trong hầu hết các ứng dụng Windows, bạn có thể chọn ảnh bạn muốn sao chép bằng cách nhấp vào nó một lần.

Nhấp chuột phải vào chuột hoặc bàn di chuột. Nếu sử dụng bàn di chuột, tùy thuộc vào cài đặt của máy tính, bạn có thể thực hiện nhấp chuột phải bằng cách sử dụng hai ngón tay để nhấp vào bàn di chuột hoặc bằng cách nhấn vào phía ngoài cùng bên phải của bàn di chuột bằng một ngón tay.

Nhấp vào Sao chép . Văn bản, hình ảnh hoặc tệp đã chọn sẽ được sao chép vào Clipboard (một loại bộ nhớ tạm thời) trên máy tính của bạn.

  • Cách khác, nhấn Ctrl+C . Trong nhiều ứng dụng, bạn cũng có thể nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh trình đơn, sau đó nhấp vào Sao chép .

Nhấp chuột phải vào tài liệu hoặc trường nơi bạn muốn chèn văn bản hoặc hình ảnh.

Nhấp vào Dán . Văn bản hoặc hình ảnh sẽ được chèn vào tài liệu hoặc trường tại nơi bạn đặt con trỏ.

  • Cách khác, nhấn Ctrl+V . Trong nhiều ứng dụng, bạn cũng có thể nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh trình đơn, sau đó nhấp vào Dán .

Trên máy Mac

Chọn nội dung bạn muốn sao chép:

  • Văn bản: Để chọn văn bản, hãy nhấp và kéo con trỏ cho đến khi văn bản bạn muốn sao chép và dán được tô sáng, sau đó nhả chuột.
  • Tệp: Chọn tệp trên máy tính mà bạn muốn sao chép và dán hoặc bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách giữ phím ⌘ để chọn một nhóm tệp.
  • Hình ảnh: Trong hầu hết các ứng dụng Mac, bạn có thể chọn ảnh bạn muốn sao chép bằng cách nhấp vào nó một lần.

Nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh trình đơn.

Nhấp vào Sao chép . Văn bản, hình ảnh hoặc tệp đã chọn sẽ được sao chép vào Clipboard (một loại bộ nhớ tạm thời) trên máy tính của bạn.

  • Ngoài ra, +C . Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào chuột hoặc bàn di chuột. Nếu bạn không có chức năng nhấp chuột phải, hãy nhấn Control+ nhấp vào Mac, sau đó nhấp vào Sao chép trong menu bật lên.

Nhấp vào tài liệu hoặc trường nơi bạn muốn chèn văn bản hoặc hình ảnh.

Nhấp vào Chỉnh sửa trong thanh trình đơn.

Nhấp vào Dán . Văn bản hoặc hình ảnh sẽ được chèn vào tài liệu hoặc trường tại nơi bạn đặt con trỏ.

  • Ngoài ra, +V . Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào chuột hoặc bàn di chuột. Nếu bạn không có chức năng nhấp chuột phải, hãy nhấn Control+ nhấp vào Mac, sau đó nhấp vào Dán trong trình đơn bật lên

Add Comment