Cách nắm vững các thì tiếng anh lớp 7

Các thì là một mảng ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Tuy vậy chúng rất dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh lớp 7. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn cách nắm vững các thì tiếng anh lớp 7 một cách dễ dàng nhất.

Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên, một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại. Thì hiện tại đơn cũng dùng khi diễn tả năng lực của con người. Cấu trúc của thì hiện tại đơn đối với động từ tobe: S + V-s/es + O. Cấu trúc cho động từ thường: S + do/does + V + O. Đây là thì đơn giản nhất trong các thì tiếng anh lớp 7, là nền tảng cho các cấu trúc ngữ pháp tiếp theo.

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp diễn có cấu trúc như sau: S + be (am/ is/ are) + V-ing + O. Nó diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại. Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. Nó có thể diễn tả một hành động sắp xảy đến trong tương lai gần. Đây là một trong hai thì hiện tại căn bản nhất của các thì trong tiếng anh lớp 7.

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Thì quá khứ đơn có cấu trúc: S + was/were + V-ed + O. Cách dùng của thì quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định. Thì quá khứ đơn rất dễ nhận biết và cũng dễ ứng dụng vào các tình huống giao tiếp cụ thể.

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

Thì quá khứ tiếp diễn có cấu trúc: S + was/were + V-ing + O. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Dùng để diễn tả các hành động đã xảy ra cùng lúc. Hoặc khi hành động thứ nhất có thời điểm xảy ra sớm hơn và vẫn tiếp diễn khi mà hành động thứ hai xảy ra.

Sự khác nhau căn bản của hai thì quá khứ nằm ở động từ chính sau động từ to be. Thì quá khứ đơn thêm đuôi ed hoặc chia động từ bất quy tắc, Còn thì quá khứ tiếp diễn chia đuôi ing. Đây là hai trong các thì tiếng anh lớp 7 rất dễ bị nhầm lẫn với nhau.

Các lớp học tiếng anh dành cho lứa tuổi thiếu niên của YOLA sẽ giúp trẻ nắm vững ngữ pháp, từ vựng. Chương trình YOLA English Junior sẽ giúp trẻ phát triển đồng đều cả 4 kĩ năng. Từ đó tạo bước đệm học thuật vững chãi cho các kì thi chuẩn hóa như TOEFL, IELTS, SAT.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt các thì trong môn tiếng anh 7 để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi nhé!

Add Comment